Szlaki wodne Pomorza i Kaszub

Sępolna

Ilość przenoszeń: 5
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 12

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 44,0 – 35,3
 • Spadek rzeki: 0,0‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

Odcinek środkowy
Szlak dość malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 35,3 – 8,4
 • Spadek rzeki: 0,7‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

Odcinek dolny
Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 8,4 – 0,0
 • Spadek rzeki: 2,1‰
 • Dostępność: tylko dla wprawnych
 • Skala trudności: trudny

Warunki spływu: Bystrza o szybkim prądzie z podwodnymi skałami i głazami, lecz względnie szerokie, małe progi, duże fale regularne, cofki, wiry, zakręty i zakola o szybkim prądzie. Nurt pod krzakami i gałęziami drzew. Fartuch niezbędny.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

45

Skotawa

Ilość przenoszeń: 6
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 0

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak dość malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 32,2 – 17,2
 • Spadek rzeki: 1‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak dość uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 25% do 50% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 8 do 15 km.

Odcinek środkowy
Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 17,2 – 4,6
 • Spadek rzeki: 1,7‰
 • Dostępność: tylko dla wprawnych
 • Skala trudności: dość trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki nie zawsze łatwe do rozpoznania z łodzi. Niebezpieczeństwo wywrotki dla mniej wprawnych. Fartuch zalecany.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

Odcinek dolny
Szlak  malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 4,6 – 0,0
 • Spadek rzeki: 1,4‰
 • Dostępność: dla początkujących pod opieką wprawnych
 • Skala trudności: nieco trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki są łatwe do rozpoznania. Fartuch pożądany.

Skala uciążliwości: Szlak nadzwyczaj uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia powyżej 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami mniejsza niż 2 km.

8

Stążka

Ilość przenoszeń: 3
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 3

Charakterystyka szlaku:

Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 15,0 – 0,0
 • Spadek rzeki: 0,7‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

34

Studnica

Ilość przenoszeń: 2
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 0

Charakterystyka szlaku:

Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 16,5 – 0,0
 • Spadek rzeki: 2,2‰
 • Dostępność: tylko dla wprawnych
 • Skala trudności: trudny

Warunki spływu: Bystrza o szybkim prądzie z podwodnymi skałami i głazami, lecz względnie szerokie, małe progi, duże fale regularne, cofki, wiry, zakręty i zakola o szybkim prądzie. Nurt pod krzakami i gałęziami drzew. Fartuch niezbędny.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, którychpokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

3 (1)

Wietcisa

Ilość przenoszeń: 3
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 1

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak dość malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 24,6 – 5,7
 • Spadek rzeki: 1,1‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak nieuciążliwy. Brak przeszkód wymagających wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia mniej niż 10% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami powyżej 30 km.

Odcinek dolny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 5,7 – 0,0
 • Spadek rzeki: 2,1‰
 • Dostępność: dla początkujących pod opieką wprawnych
 • Skala trudności: nieco trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki są łatwe do rozpoznania. Fartuch pożądany.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

21b (1)

Szlak 17 jezior

Ilość przenoszeń: 11 (w tym jedno przewożenie na odległość 4,5 km)
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 29

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak malowniczy

Kilometraż odcinka: 42,7 – 23,0
Spadek rzeki: 0,0‰
Dostępność: dla początkujących
Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

Odcinek środkowy
Szlak bardzo malowniczy

Kilometraż odcinka: 23,0 – 7,0
Spadek rzeki: 0,7‰
Dostępność: dla początkujących
Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

Odcinek dolny
Szlak bardzo malowniczy

Kilometraż odcinka: 7,0 – 0,0
Spadek rzeki: 0,0‰
Dostępność: dla początkujących
Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak nadzwyczaj uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia powyżej 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami mniejsza niż 2 km.

39

Św. Struga

Ilość przenoszeń: 2
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 4

Charakterystyka szlaku:

Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 15,5 – 0,0
 • Spadek rzeki: 1,0‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

29

Piesienica

Ilość przenoszeń: 5
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 4

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak dość malowniczy (nad Jez. Niedackim bardzo malowniczy)

 • Kilometraż odcinka: 18,5 – 7,0
 • Spadek rzeki: 1,0‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

Odcinek dolny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 7,0 – 0,0
 • Spadek rzeki: 2,1‰
 • Dostępność: dla początkujących pod opieką wprawnych
 • Skala trudności: nieco trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki są łatwe do rozpoznania. Fartuch pożądany.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

21a

Kanał Wdy

Ilość przenoszeń: 7
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 0

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 0,0 – 22,0
 • Spadek rzeki: 0,0‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak nieco uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 10% do 25% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 15 do 30 km.

Odcinek dolny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 20,0 – 33,8
 • Spadek rzeki: 0,0‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

24

Wielki Kanał Brdy

Ilość przenoszeń: 1
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 1

Charakterystyka szlaku:

Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 30,5 – 0,0
 • Spadek rzeki: 0,0‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak nieco uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 10% do 25% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 15 do 30 km.

43

Wda

wdaWda zwana też Czarną Wodą jest lewym dopływem Wisły. Płynie na Pojezierzu Południowopomorskim przez Równinę Charzykowską, Bory Tucholskie i Wysoczyznę Świecką, w województwiach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Wypływa na Równinie Charzykowskiej, na wysokości 160 m n.p.m. z jeziora Krążno, ok. 11 km na południowy-wschód od Bytowa, koło wsi Osława-Dąbrowa, na południowy-zachód od Jeziora Wieckiego. Przepływa przez wiele jezior m.in. Schodno, Radolne, Wdzydze, Żurskie, Gródek. Poniżej jeziora Wdzydze odgałęzia się Kanał Wdy. Następnie wielkimi zakolami i łukami płynie przez Bory Tucholskie. Ta piękna nizinno-leśna, meandrująca wśród lasów rzeka, posiada liczne zatoki, a piaszczysto-kamieniste dno porastają wodorosty. W niewielkiej odległości od Wdy leży ponad 350 mniejszych lub większych jezior. Poniżej Tlenia wpływa na Wysoczyznę Świecką. Uchodzi do Wisły w Świeciu w Dolinie Fordońskiej na wysokości ok. 23 m n.p.m. Miedzy dwoma bliźniaczymi rzekami Brdą i Wdą rozciąga się drugi co do wielkości kompleks leśny w Polsce – Bory Tucholskie, położony między Chojnicami, a Tucholą na południu oraz Ko­ścierzyną, a Starogardem Gdańskim na północy. Pokrywa obszary sandrowe, na których wytworzyły się ubogie gleby, przeważnie piaszczyste, miejscami przechodzące w zwiewne piaski. Występują tu liczne jeziora rynnowe o łącznej pow. 120 tys. ha. Pierwotny drzewostan stanowiły lasy bukowo-sosnowe. Nieprawidłowa gospodarka leśna spowodowała de­gradację siedlisk, którą pogłębiły pożary oraz masowo pojawiające się szkodniki. Panującym gatunkiem jest tu sosna z nieznaczną domieszką innych gatunków drzew. Zachowały się ostoje rzadkich gatunków ptaków, np. bociana czarnego, kormorana, głuszca, cietrzewia.

W czasie Powstania Wielkopolskiego 1918-19 był to rejon intensywnej działalności partyzantki. W okresie międzywojennym bory były bardzo ważną bazą surowcową dla rozwijającego się przemysłu drzewnego. We wrześniu 1939 roku prowadzone były tu ciężkie walki obronne armii polskiej z Niemcami. W latach 1939-45 rejon działania Armii Krajo­wej, Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” i „Gryf Kaszubski”. W 1944 roku rejon działania polskich i sowieckich grup spadochronowo-desantowych. Obecnie Bory Tucholskie dostarczają drewna dla istniejącego na tym terenie przemysłu drzewnego, a także znacznych bogactw runa leśnego.

Bory Tucholskie są atrakcyjnym, chętnie odwiedzanym terenem turystycznym. Utworzono tu Parki Krajobrazowe: Tucholski, Zaborski, Wdzydzki i Wdecki oraz Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Na pow. 82,7 tys. ha utworzono Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Tucholskie”, gdzie są wprowadzone proekologiczne zasady gospodarki leśnej. Tworzą go nadleśnictwa Dąbrowa, Osie, Tuchola i Woziwoda. Utworzono tu również szereg rezerwatów przyrody z czego znaczną część w dorzeczu Wdy: krajobrazowe – „Odry”, „Krzywe Koło”, ornitologiczny – „Miedzno”, leśny – „Brzęki” czy torfowiskowy – „Dury”.

Pokonanie kajakiem tej mniej zagospodarowanej arterii wodnej Borów Tucholskich i Kociewia nie będzie stanowić trudności nawet dla mniej sprawnych wodniaków, chociaż jezioro Wdzydze przy złych warunkach atmosferycznych stanowić może groźną przeszkodę. Wg klasyfikacji trudności wód spokojnych Wdę zalicza się do rzek sklasyfikowanych w skali „A” – łatwy: odcinek szlaku kajakowego możliwy do pokonania przez każdego początkującego turystę wodnego przy użyciu dowolnego sprzętu pływającego z wyposażeniem biwakowym tzn. szlaki wodne szerokich rzek o małym spadku koryta (do 0,5 %) i słabym prądzie, bez żadnych istotnych przeszkód sztucznych oraz „B” – nieco uciążliwy: poniżej Żuru odcinek szlaku kajakowego możliwy do pokonania przez mało zaawansowanych kajakarzy przy użyciu typowego sprzętu kajakowego, tj. rzeki o spadku koryta do 1% i nurcie o prędkości 2-4 km/h z przenoszeniem przez rzadko występujące przeszkody sztuczne bądź naturalne. Szlak bardzo malowniczy, atrakcyjny krajoznawczo.

Woda w rzece i jej dopływach z małymi wyjątkami mieści się w I i II klasie czystości.

 • Długość rzeki  198 km
 • Długość szlaku  195 km
 • Powierzchnia dorzecza  2325 km2
 • Średni spadek na szlaku  0,7%
 • Średni roczny przepływ przy ujściu  6,52 m3/s
 • Maksymalna rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu  1,6 m
Średnia temperatura wody o godz. 7°° w Czarnej Wodzie:
 • w zimie  3,6°C
 • w lecie  13,5°C
 • w lipcu  15,8°C
 • w sierpniu  15,3°C

Dopływy:

 • Trzebiocha z Graniczną i Pilicą
 • Kanał Wdy ze Studzienicką Strugą
 • Niechwaszcz z Parzenicą
 • Kałębnica
 • Święta Struga i Brzezianek
 • Prusina
 • Ryszka z Mukrzem
 • Sobińska Struga
 • Wyrwa

(ostatnie trzy nie są szlakami kajakowymi)

Cały szlak kajakowy Wdy jest oznakowany.

źródło: „Wda z dopływami”, Zbigniew Galiński

Brda

Ilość przenoszeń: 10
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 38

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach

Odcinek górny
Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 232,0 – 206,0
 • Spadek rzeki: 0,0‰
 • Dostępność: dla początkujących pod opieką wprawnych
 • Skala trudności: nieco trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki są łatwe do rozpoznania. Fartuch pożądany.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

Odcinek środkowy
Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 206,0 – 45,0
 • Spadek rzeki: 0,0‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak nieuciążliwy. Brak przeszkód wymagających wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia mniej niż 10% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami powyżej 30 km.

Odcinek dolny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 45,0 – 0,0
 • Spadek rzeki: 0,0‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

31 32 33 35 nowa_mapa

Łeba

Ilość przenoszeń: 8
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 11

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 120,0 – 102,0
 • Spadek rzeki: 1,6‰
 • Dostępność: dla początkujących pod opieką wprawnych
 • Skala trudności: nieco trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki są łatwe do rozpoznania. Fartuch pożądany.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

Odcinek środkowy
Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 102,0 – 72,5
 • Spadek rzeki: 3,9‰
 • Dostępność: tylko dla wprawnych
 • Skala trudności: trudny

Warunki spływu: Bystrza o szybkim prądzie z podwodnymi skałami i głazami, lecz względnie szerokie, małe progi, duże fale regularne, cofki, wiry, zakręty i zakola o szybkim prądzie. Nurt pod krzakami i gałęziami drzew. Fartuch niezbędny.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

Odcinek dolny
Szlak dość malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 72,5 – 0,0
 • Spadek rzeki: 0,4‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak nieco uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 10% do 25% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 15 do 30 km.

12 13

Łupawa

Ilość przenoszeń: 10
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 12

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 99,5 – 82,7
 • Spadek rzeki: 0,7‰
 • Dostępność: dla początkujących pod opieką wprawnych
 • Skala trudności: nieco trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki są łatwe do rozpoznania. Fartuch pożądany.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

Odcinek środkowy
Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 82,7 – 24,0
 • Spadek rzeki: 1,6‰
 • Dostępność: tylko dla wprawnych
 • Skala trudności: trudny

Warunki spływu: Bystrza o szybkim prądzie z podwodnymi skałami i głazami, lecz względnie szerokie, małe progi, duże fale regularne, cofki, wiry, zakręty i zakola o szybkim prądzie. Nurt pod krzakami i gałęziami drzew. Fartuch niezbędny.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

Odcinek dolny
Szlak dość malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 24,0 – 0,0
 • Spadek rzeki: 1,6‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak dość uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 25% do 50% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 8 do 15 km.

9 10

Zbrzyca

Ilość przenoszeń: 7
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 15

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 45,0 – 38,0
 • Spadek rzeki: 1,2‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak nadzwyczaj uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia powyżej 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami mniejsza niż 2 km.

Odcinek środkowy
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 38,0 – 24,9
 • Spadek rzeki: 0,9‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak dość uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 25% do 50% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 8 do 15 km.

Odcinek dolny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 24,9 – 0,0
 • Spadek rzeki: 0,3‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak dość uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 25% do 50% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 8 do 15 km.

38

Wierzyca

Ilość przenoszeń: 10
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 4

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak dość malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 141,0 – 107,0
 • Spadek rzeki: 2,5‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

Odcinek środkowy
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 107,0 – 62,5
 • Spadek rzeki: 0,8‰
 • Dostępność: dla początkujących pod opieką wprawnych
 • Skala trudności: nieco trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki są łatwe do rozpoznania. Fartuch pożądany.

Skala uciążliwości: Szlak nieco uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 10% do 25% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 15 do 30 km.

Odcinek dolny
Szlak dość malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 62,5 – 0,0
 • Spadek rzeki: 1,2‰
 • Dostępność: dla początkujących pod opieką wprawnych
 • Skala trudności: nieco trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki są łatwe do rozpoznania. Fartuch pożądany.

Skala uciążliwości: Szlak dość uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 25% do 50% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 8 do 15 km.

20a 21b 22

Wieprza

Ilość przenoszeń: 5
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 3

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 109,5 – 84,0
 • Spadek rzeki: 1,5‰
 • Dostępność: tylko dla wprawnych
 • Skala trudności: dość trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki nie zawsze łatwe do rozpoznania z łodzi. Niebezpieczeństwo wywrotki dla mniej wprawnych. Fartuch zalecany.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

Odcinek środkowy
Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 84,0 – 66,0
 • Spadek rzeki: 0,8‰
 • Dostępność: dla początkujących pod opieką wprawnych
 • Skala trudności: nieco trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki są łatwe do rozpoznania. Fartuch pożądany.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km

Odcinek dolny
Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 66,0 – 0,0
 • Spadek rzeki: 0,5‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak nieuciążliwy. Brak przeszkód wymagających wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia mniej niż 10% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami powyżej 30 km.

1 2

Trzebiocha

Ilość przenoszeń: 4
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 8

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 22,0 – 12,0
 • Spadek rzeki: 0,6‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

Odcinek dolny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 12,0 – 0,0
 • Spadek rzeki: 0,7‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

16a 19a

Słupia

Ilość przenoszeń: 11
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 22

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 124,0 – 98,0
 • Spadek rzeki: 1,5‰
 • Dostępność: dla początkujących pod opieką wprawnych
 • Skala trudności: nieco trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki są łatwe do rozpoznania. Fartuch pożądany.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

Odcinek środkowy
Szlak bardzo malowniczy (od Krzyni do Słupska malowniczy)

 • Kilometraż odcinka: 98,0 – 32,0
 • Spadek rzeki: 1,7‰
 • Dostępność: dla początkujących pod opieką wprawnych
 • Skala trudności: nieco trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki są łatwe do rozpoznania. Fartuch pożądany.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

Odcinek dolny
Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 32,0 – 0,0
 • Spadek rzeki: 0,5‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak nieuciążliwy. Brak przeszkód wymagających wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia mniej niż 10% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami powyżej 30 km.

56a

Radunia

Ilość przenoszeń: 15
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 51

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 108,0 – 62,7
 • Spadek rzeki: 0,0‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

Odcinek środkowy
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 62,7 – 37,5
 • Spadek rzeki: 1,5‰ (w przełomie ponad 3‰ spadku)
 • Dostępność: tylko dla wprawnych
 • Skala trudności: dość trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki nie zawsze łatwe do rozpoznania z łodzi. Niebezpieczeństwo wywrotki dla mniej wprawnych. Fartuch zalecany.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

Odcinek dolny
Szlak dość malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 37,5 – 0,0
 • Spadek rzeki: 2,6‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

16 17

Reda

Ilość przenoszeń: 4
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 31

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 40,0 – 29,0
 • Spadek rzeki: 0,8‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak dość uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 25% do 50% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 8 do 15 km.

Odcinek środkowy
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 29,0 – 10,5
 • Spadek rzeki: 0,6‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

Odcinek dolny

 • Kilometraż odcinka: 10,5 – 0,0
 • Spadek rzeki: 0,7‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak nieuciążliwy. Brak przeszkód wymagających wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia mniej niż 10% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami powyżej 30 km.

15

Bielska Struga

Ilość przenoszeń: 3 (w tym jedno na odległość 1,6 km)
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 5

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 21,5 – 7,5
 • Spadek rzeki:  0,1‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

Odcinek dolny
Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 7,5 – 0,0
 • Spadek rzeki: 1,3‰
 • Dostępność: tylko dla wprawnych
 • Skala trudności: dość trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki nie zawsze łatwe do rozpoznania z łodzi. Niebezpieczeństwo wywrotki dla mniej wprawnych. Fartuch zalecany.

Skala uciążliwości: Szlak nadzwyczaj uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia powyżej 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami mniejsza niż 2 km.

42

Bukowina

Ilość przenoszeń: 6
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 7

Charakterystyka szlaku:

Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 22,0 – 0,0
 • Spadek rzeki: 2‰
 • Dostępność: tylko dla wprawnych
 • Skala trudności: dość trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki nie zawsze łatwe do rozpoznania z łodzi. Niebezpieczeństwo wywrotki dla mniej wprawnych. Fartuch zalecany.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

11

Bytowa

Ilość przenoszeń: 2
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 4

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny

 • Kilometraż odcinka: 19,0 – 13,0
 • Spadek rzeki: 1‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak dość uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 25% do 50% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 8 do 15 km.

Odcinek dolny
Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 13,0 – 0,0
 • Spadek rzeki: 1,2‰
 • Dostępność: tylko dla wprawnych
 • Skala trudności: dość trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki nie zawsze łatwe do rozpoznania z łodzi. Niebezpieczeństwo wywrotki dla mniej wprawnych. Fartuch zalecany.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

7

Chocina

Ilość przenoszeń: 2
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 1

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak dość malowniczy 

 • Kilometraż odcinka: 43,0 – 21,4
 • Spadek rzeki: 0,3‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak dość uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 25% do 50% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 8 do 15 km.

Odcinek dolny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 21,4 – 0,0
 • Spadek rzeki: 0,7‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak nieco uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 10% do 25% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 15 do 30 km.

36

Czerska Struga

Ilość przenoszeń: 1
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 2

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 20,1 – 6,8
 • Spadek rzeki:  0,9‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak nieco uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 10% do 25% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 15 do 30 km.

Odcinek dolny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 6,8 – 0,0
 • Spadek rzeki: 1,0‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

41

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

Grabowa

Ilość przenoszeń: 5
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 3

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 54,5 – 46,0
 • Spadek rzeki: 2‰
 • Dostępność: dla początkujących pod opieką wprawnych
 • Skala trudności: nieco trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki są łatwe do rozpoznania. Fartuch pożądany.

Skala uciążliwości: Szlak nadzwyczaj uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia powyżej 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami mniejsza niż 2 km.

Odcinek środkowy
Szlak dość malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 46,0 – 20,2
 • Spadek rzeki: 0,6‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak nieco uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 10% do 25% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 15 do 30 km.

Odcinek dolny

 • Kilometraż odcinka: 20,2 – 0,0
 • Spadek rzeki: 0,5‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak nieco uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 10% do 25% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 15 do 30 km.

4 (1)

Jeziora Borzechowskie

Ilość przenoszeń: 3
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 9

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 15,6 – 6,0
 • Spadek rzeki: 0,0‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

Odcinek dolny

 • Kilometraż odcinka: 6,0 – 0,0
 • Spadek rzeki: 2,0‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak nadzwyczaj uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia powyżej 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami mniejsza niż 2 km.

21

Kałębnica

Ilość przenoszeń: 2
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 10

Charakterystyka szlaku:

Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 15,0 – 0,0
 • Spadek rzeki: 0,0‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak dość uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 25% do 50% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 8 do 15 km.

28

Kamienica i Stara Słupia

Ilość przenoszeń: 1
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 0

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 10,1 – 0,0
 • Spadek rzeki: 1,4‰
 • Dostępność: dla początkujących pod opieką wprawnych
 • Skala trudności: nieco trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki są łatwe do rozpoznania. Fartuch pożądany.

Skala uciążliwości: Szlak dość uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 25% do 50% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 8 do 15 km.

6

Kamionka

Ilość przenoszeń: 7
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 4

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 65,7 – 42,8
 • Spadek rzeki: 1,1‰
 • Dostępność: dla początkujących pod opieką wprawnych
 • Skala trudności: nieco trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki są łatwe do rozpoznania. Fartuch pożądany.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

Odcinek środkowy

 • Kilometraż odcinka: 42,8 – 17,6
 • Spadek rzeki: 0,5‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak nieco uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 10% do 25% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 15 do 30 km.

Odcinek dolny

 • Kilometraż odcinka: 17,6 – 0,0
 • Spadek rzeki: 1,4‰
 • Dostępność: tylko dla wprawnych
 • Skala trudności: dość trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki nie zawsze łatwe do rozpoznania z łodzi. Niebezpieczeństwo wywrotki dla mniej wprawnych. Fartuch zalecany.

Skala uciążliwości: Szlak dość uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 25% do 50% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 8 do 15 km.

44

Kłoniecznica

Ilość przenoszeń: 4
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 9

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 25,0 – 13,1
 • Spadek rzeki: 0,3‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

Odcinek dolny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 13,1 – 0,0
 • Spadek rzeki: 2,0‰
 • Dostępność: tylko dla wprawnych
 • Skala trudności: dość trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki nie zawsze łatwe do rozpoznania z łodzi. Niebezpieczeństwo wywrotki dla mniej wprawnych. Fartuch zalecany.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

40

Krówka

Ilość przenoszeń: 5
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 23

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 28,0 – 10,0
 • Spadek rzeki: 0,0‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

Odcinek dolny
Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 10,0 – 0,0
 • Spadek rzeki: 0,0‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

46

Mała Wierzyca

Ilość przenoszeń: 2
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 12

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 22,3 – 13,8
 • Spadek rzeki: 0,0‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak nieco uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 10% do 25% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 15 do 30 km.

Odcinek dolny
Szlak dość malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 13,8 – 0,0
 • Spadek rzeki: 1,8‰
 • Dostępność: dla początkujących pod opieką wprawnych
 • Skala trudności: nieco trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki są łatwe do rozpoznania. Fartuch pożądany.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

20

Mątawa

Ilość przenoszeń: 9
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 7

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 66,0 – 57,6
 • Spadek rzeki: 0,0‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

Odcinek środkowy
Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 57,6 – 31,2
 • Spadek rzeki: 2,0‰
 • Dostępność: dla początkujących pod opieką wprawnych
 • Skala trudności: nieco trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki są łatwe do rozpoznania. Fartuch pożądany.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

Odcinek dolny

 • Kilometraż odcinka: 31,2 – 0,0
 • Spadek rzeki: 0,2‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak nieuciążliwy. Brak przeszkód wymagających wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia mniej niż 10% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami powyżej 30 km.

23

Młosienica

Ilość przenoszeń: 3
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 7

Charakterystyka szlaku:

Szlak dość malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 15,5 – 0,0
 • Spadek rzeki: 0,5‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 50% do 100% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 4 do 8 km.

27

Parzenica i Niechwaszcz

Ilość przenoszeń: 12
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 14

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak bardzo malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 48,0 – 27,0
 • Spadek rzeki: 0,4‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

Odcinek środkowy
Szlak dość malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 27,0 – 11,0
 • Spadek rzeki: 0,7‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak dość uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 25% do 50% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 8 do 15 km.

Odcinek dolny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 11,0 – 0,0
 • Spadek rzeki: 1,6‰
 • Dostępność: dla początkujących pod opieką wprawnych
 • Skala trudności: nieco trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki są łatwe do rozpoznania. Fartuch pożądany.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

25 26 231

Piaśnica

Ilość przenoszeń: 0
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 8

Charakterystyka szlaku:

Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 14,0 – 0,0
 • Spadek rzeki: 0,3‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: bardzo łatwy

Warunki spływu: Rzeki i kanały o prądzie powolnym, o nurcie bez zaburzeń, z rzadko spływającymi tratwami, bez ruchu statków lub o ruchu niestałym.

Skala uciążliwości: Szlak nieuciążliwy. Brak przeszkód wymagających wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia mniej niż 10% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami powyżej 30 km.

14

Pieliska

Ilość przenoszeń: 5
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 5

Charakterystyka szlaku:

Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 20,0 – 0,0
 • Spadek rzeki: 1,4‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak nadzwyczaj uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia powyżej 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami mniejsza niż 2 km.

19

Prusina

Ilość przenoszeń: 3
Ilość kilometrów po wodzie stojącej: 1

Charakterystyka szlaku na poszczególnych odcinkach:

Odcinek górny
Szlak malowniczy

 • Kilometraż odcinka: 24,0 – 6,6
 • Spadek rzeki: 0,8‰
 • Dostępność: dla początkujących
 • Skala trudności: łatwy

Warunki spływu: Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice. Ruch statków na pewnych odcinkach wzmożony. Fartuch niekonieczny.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

Odcinek dolny
Szlak bardzo malownicz

 • Kilometraż odcinka: 6,3 – 0,0
 • Spadek rzeki: 3,5‰
 • Dostępność: tylko dla wprawnych
 • Skala trudności: dość trudny

Warunki spływu: Bystrza o wartkim prądzie, o szerokich przejściach, bez przeszkód w postaci podwodnych skał, nieznaczne progi, fale regularne. Trudności wynikające z charakteru koryta rzeki nie zawsze łatwe do rozpoznania z łodzi. Niebezpieczeństwo wywrotki dla mniej wprawnych. Fartuch zalecany.

Skala uciążliwości: Szlak bardzo uciążliwy. Przeszkody wymagające wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zużycia od 100% do 200% czasu przeznaczonego na płynięcie. Średnia odległość między przeszkodami od 2 do 4 km.

30

jednod wdazdo